Vraag 43 – Tachtigjarige oorlog (geschiedenis)

Nederland werd onafhankelijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), waarin de gezamenlijke Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tegen toenmalige overheersing in opstand kwamen.

In 1579 vormden de Noordelijke Nederlanden de Unie van Utrecht. Een nieuwe politieke entiteit ontstond. Met het ondertekenen van de Acte van Verlatinghe (1581) riepen de gewesten van die unie de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uit. Bij het begin van het Twaalfjarig Bestand (1609) werd deze internationaal erkend.

Pas na de Vrede van Münster (1648) werd de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Nederlanden ook door de voormalige overheersers erkend.

Welke overheerser van Nederland wordt hier bedoeld?