Colofon

Copyright © 2021 Timpaan Media

De gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay.com.

De website duizendvragen.nl is de pagina voor het reserveren en aanvragen van een PubQuiz.

WebdesignTimpaan ICT

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.