Vraag 24 – Menselijk lichaam (algemeen)

Dromen komen hoofdzakelijk voor in een bepaald deel van onze slaap. Dat is in het stadium waarin de hersenen een grote activiteit vertonen, vergelijkbaar met de hersenactiviteit overdag. Tijdens dit deel van de slaap maken ogen snelle bewegingen.

Hoe heet deze fase van de slaap?